Λογοθεραπεία

Οι εξειδικευμένοι λογοθεραπευτές συνεργάζονται με τους ηλικιωμένους, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους για τον εντοπισμό και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των επικοινωνιακών δυσχερειών.

Εξειδικευμένη λογοθεραπεύτρια στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων American Rest Home

Οι δυσκολίες που αφορούν στην επικοινωνία αποτελούν συχνό φαινόμενο μεταξύ των ηλικιωμένων. Η ικανότητά τους να μιλούν με σαφήνεια, να κατανοούν τους άλλους ή να εκφράζουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες του μπορεί να μειωθεί, ως αποτέλεσμα ασθενειών, όπως εγκεφαλικό επεισόδιο, ή άνοια ή η Νόσος του Πάρκινσον.

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία ενδέχεται να περιορίσουν την αλληλεπίδρασή τους με τους αγαπημένους τους και με την ευρύτερη κοινότητα. Με την κατάλληλη θεραπεία, οι λογοθεραπευτές προσπαθούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της λεκτικής τους επικοινωνίας. 

Οι λογοθεραπευτές συνεργάζονται με τους ηλικιωμένους, τις οικογένειές τους και τους φροντιστές τους για τον εντοπισμό και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των επικοινωνιακών δυσχερειών.

Πολλές εκφυλιστικές ή αγγειακές παθήσεις του νευρικού συστήματος οδηγούν σε έκπτωση της λειτουργίας του λόγου ή της κατάποσης. Οι παθήσεις αυτές επηρεάζουν την ικανότητα συντονισμού των μυών της φώνησης και της κατάποσης σε πολλές περιπτώσεις συνδυαστικά.

Οι δυσκολίες κατάποσης μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα σίτισης αλλά και απειλητικά για τη ζωή συμβάντα που σχετίζονται με εισρόφηση τροφής.

Οι εξειδικευμένοι λογοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάποσης ή να συστήσουν την τοποθέτηση γαστροστρομίας για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή εισρόφησης.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα για την Εξειδίκευση που μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά σας μέσα από την μονάδα μας.

Επικοινωνήστε με την Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων
American Rest Home στο Χολαργό, Αθήνα
210 6517485