Γεροντική Άνοια

Στη μονάδα μας η σωστή εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, η ιατρική παρακολούθηση, καθώς και η τακτική χορήγηση των φαρμάκων εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους πάσχοντες από γεροντική άνοια.

Γεροντική ή αγγειακού τύπου άνοια

Η άνοια χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση στις διανοητικές και κοινωνικές ικανότητες σε βαθμό που επηρεάζεται η καθημερινή λειτουργικότητα. Τα σημεία και τα συμπτώματα ποικίλλουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με τη γενετική προδιάθεση του ατόμου, τον τρόπο ζωής του, το πολιτισμικό του υπόβαθρο και τις προσωπικές εμπειρίες του στη ζωή. Κάποια από τα πιο γενικά χαρακτηριστικά της άνοιας είναι έκπτωση της μνήμης, της λογικής, της κριτικής ικανότητας και της γλώσσας.

Μπορεί, καθώς εξελίσσεται η άνοια, να υπάρχουν επιπλέον αλλαγές στην προσωπικότητα και μη φυσιολογική συμπεριφορά. Τελικά, οι άνθρωποι με άνοια μπορεί να χάσουν την ικανότητα τους να διεκπεραιώνουν ακόμα και τις πιο εύκολες δραστηριότητες, όπως την ομιλία ή τη σίτιση. Η γεροντική ή αγγειακού τύπου άνοια αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα τύπο άνοιας.

Η γεροντική άνοια, οφείλεται σε ανεπαρκή αιμάτωση περιοχών του εγκεφάλου που οδηγεί σε λειτουργική τους ανεπάρκεια. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές υπάρχει συνδυασμός αγγειακής ανεπάρκειας με νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου και επιστημονικά είναι πιο σωστό να αναφερόμαστε στην μικτού τύπου άνοια.

Στην γεροντική άνοια,  συνεισφέρουν παράγοντες κινδύνου όπως η υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η κολπική μαρμαρυγή κ.ά. Έτσι μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι παρεμβάσεις στους παραπάνω παράγοντες όταν γίνονται νωρίς μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και την πορεία της νόσου.

Στη μονάδα μας η σωστή εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, η ιατρική παρακολούθηση, καθώς και η τακτική χορήγηση των φαρμάκων εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους πάσχοντες από γεροντική άνοια. Σημαντική τέλος θέση έχουν και τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης  που στοχεύουν στην βελτίωση και διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών του. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτές τις παρεμβάσεις εδώ


Διαβάστε περισσότερα για την Εξειδίκευση που μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά σας μέσα από την μονάδα μας.

Επικοινωνήστε με την Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων
American Rest Home στο Χολαργό, Αθήνα
210 6517485