Εγκεφαλικό επεισόδιο

Μέσα από την εμπειρία που έχει αποκτήσει η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων American Rest Home, δύναται να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Μέσα από την εμπειρία που έχει αποκτήσει η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων American Rest Home, δύναται να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ασθενείς που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Διαδικασία αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες που μπορεί να συμβάλλει στην αναπηρία των ενηλίκων είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Πρόκειται για αγγειακές βλάβες του εγκεφάλου που οφείλονται είτε σε απόφραξη ή αιμορραγία κάποιου αγγείου. Ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κολπική μαρμαρυγή, αλλά και ανατομικές βλάβες όπως ανευρύσματα κ.ά. Ένα οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι θανατηφόρο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως το άτομο επιβιώνει με κάποιου βαθμού αναπηρία που εξαρτάται από την θέση της αγγειακής βλάβης και άλλους παράγοντες.

Μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι οικείοι του ασθενούς μπορούν να εντοπίσουν εφαρμόσιμες λύσεις ακόμη για πιο δύσκολες καταστάσεις στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων American Rest Home. Στόχος μας είναι να ασχοληθούμε με το κάθε πρόβλημα με υπομονή, κατανόηση, επιμονή και δημιουργικότητα με σκοπό να απαλύνουμε τα συμπτώματα, να φροντίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των ασθενών αυτών και κυρίως να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την κινητικότητα και την λειτουργικότητα των ασθενών αυτών στο μέτρο του δυνατού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έγκαιρη αποκατάσταση μπορεί να βελτιώσει τις λειτουργίες μερικές φορές σε αξιοσημείωτο βαθμό.

Ταχεία ανάκαμψη

Οι πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να δραστηριοποιηθούν κάποια από τα κύτταρα του εγκεφάλου και πως αυτός αντισταθμίζει τη ζημιά που προκαλεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι τόσο περίπλοκες και πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε απρόσμενες εξελίξεις. Θετικές ή και αρνητικές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις, τα κύτταρα του εγκεφάλου μπορεί μόνο προσωρινά να αδρανήσουν, χωρίς να καταστραφούν, και η λειτουργία τους μπορεί να ανακάμψει με την πάροδο του χρόνου. Σε άλλες περιπτώσεις, ο εγκέφαλος μπορεί να αναδιοργανώσει τη δική του λειτουργία, με μια περιοχή του εγκεφάλου να «αναλαμβάνει» για μια άλλη περιοχή που έχει πληγεί από το εγκεφαλικό επεισόδιο. Επιζήσαντες εγκεφαλικού επεισοδίου βιώνουν συχνά αξιόλογη και απρόβλεπτη ανάκτηση λειτουργικότητας που δεν μπορεί να εξηγηθεί.

Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία δείχνουν ότι:

  • Το 10% των επιζησάντων από εγκεφαλικό επεισόδιο ανακάμπτει σχεδόν πλήρως
  • Το 25% ανακάμψει με μικρές βλάβες
  • Το 40% καταλήγει με μέτρια έως σοβαρή αναπηρία που χρήζουν ειδικής φροντίδας
  • Το 10% απαιτούν φροντίδα σε έναν οίκο ευγηρίας
  • Το 15% πεθαίνουν λίγο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Αποκατάσταση

Βασικό παράγοντα για την αποκατάσταση αποτελεί ο χρόνος δράσης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ειδικότερα, σε ασθενείς οι οποίοι είναι σταθεροί κλινικά, η αποκατάσταση μπορεί να αρχίσει λίγες ημέρες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα πρέπει να συνεχιστεί όπως είναι απαραίτητο, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της βλάβης, οι επιλογές αποκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Ειδική μονάδα αποκατάστασης με εξατομικευμένη φροντίδα και νοσοκομειακού επιπέδου νοσηλεία
  • Μονάδα φροντίδας η οποία μπορεί να παρέχει θεραπεία και εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα όπως το American Rest Home.
  • Παραμονή τους ασθενούς στο σπίτι με την παρακολούθηση σε εξωτερικά ιατρεία
  • Μακροπρόθεσμος στόχος της αποκατάστασης, παραμένει η βελτίωση της λειτουργίας του ασθενούς, έτσι ώστε ο επιζών μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητος. Απαραίτητη στοιχείο είναι αυτό να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο ασθενής να διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια του και να παρακινεί τον ασθενή να μάθει εκ νέου τις βασικές δεξιότητες που στην πορεία μπορεί να έχουν απομειωθεί – δεξιότητες όπως το φαγητό, το ντύσιμο και το περπάτημα.
  • Για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το American Rest Home, διαθέτει έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και συνεργασία με φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλους επιστήμονες υγείας που θα σχεδιάσουν και θα προτείνουν την πιο σωστή λύση με βάση τις ανάγκες σας.

Διαβάστε περισσότερα για την Εξειδίκευση που μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά σας μέσα από την μονάδα μας.

Επικοινωνήστε με την Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων
American Rest Home στο Χολαργό, Αθήνα
210 6517485